×

Fout

Categorie niet gevonden

Contact

"Kat uit de Gracht" is onderdeel van "Aaf Verkade Adviseur Stadsgrachten" en is wegens succes opgeheven.


Het gedachtegoed is nu onderdeel van 'Kat en Water'

 

Alleen in Leiden blijven fauna uittreedplaatsen, watertuinen en kattenklimtouwen gemonitord worden door de Adviseur Stadsgrachten.